Grafik Çeşitleri - Teknik Analiz Grafik Türleri - MUM GRAFİĞİ / Çizgi Grafik / Bar Grafik / Point & Figure Grafik - DOLARBAZ - TEKNİK ANALİZ SİTESİ - Borsa Hisse Senedi Analizleri - BiST Hisse Yorumları - FOREX Dolar & Altın & Bitcoin & Endeks Teknik Analiz Meclisi

İçeriğe git

Ana menü:

<<----- Forex & Borsa Rehber Konuları <<
 
 
Teknik Analizde Kullanılan Grafik Çeşitleri
Mum Grafiği - Çizgi Grafik - Bar Grafik
Point&Figure - Logaritmik Ölçekli Grafikler
 
Borsa ve Forex grafiklerinde; 
Piyasa'da işlem gören bir "değer"in (fiyat), "zaman" içerisindeki değişimleri irdelenir.
Bu işi çeşitli formlarda gerçekleştiren grafikler mevcuttur : 


1. Çizgi Grafik (Line Chart)
En basit grafik şeklidir. Zira fiyatla ilgili sadece tek bir veri ihtiva eder. Kullanılan platformun ayarlarına göre, tercih edilen zaman dilimi içerindeki açılış-kapanış-en yüksek-en düşük fiyat verilerinden ancak bir tanesini gösteriyor olabilir. Genellikle tercih edilen formu, kapanış fiyatı / zaman parametrelerinin senkronizasyonu ile elde edilen şekildedir. Teknik analizde, yerine kullanılabilecek çok daha işlevsel (daha fazla veriyi aynı anda sunan) grafik çeşitleri olduğundan, çok özel durumlar hâricinde tercih edilmez.


2. Bar Grafik (Bar Chart)

Mum grafikleri yaygınlaşmadan önce, grafik aleminin kralı sayılarak uzun yıllar profesyonel teknik analiz camiasının tercih ettiği metod olmuşlardır. Hâla eski kurtlar bunu tercih eder çünkü bir ömür gözlerinin/beyinlerinin alıştığı bu formattan artık vazgeçemez hâle gelmişlerdir. İşin aslında mum grafiklerinden çok da farklı değillerdir ancak bir gövde (body) içermediklerinden, mum grafiğindeki presantabiliteyi sağlamakta zorluk çekerler ve ancak çok alışkın bir göz için hemen hemen mum grafiği ile aynı kalitede veri sunarlar. Gözü(beyni) çok daha fazla yorarlar, bir bakışta kolaylıkla sonuca ulaştırmaktan ziyade ancak daha detaylı inspeksiyon akabinde o da ancak bu konuda özel tecrübesi olan analizciler için bir değer ihtiva ederler.


3. Mum Grafik (Candlestick Chart)

Mum grafikleri, 18. yüzyılda Japon Tacirler/Traderler tarafından "icat" edilmiş fiyat değeri sunum şeklidir. Batı teknik analiz camiasına ancak 1980'lerden sonra Steve Nison tarafından "keşif" edilerek getirilmiş ve kısa sürede tüm teknik analiz camiasının gönüllerini fethederek, teknik analiz endüstrisinde altın standart hâlini almışlardır.

Mum grafiklerinin kısa sürede en başarılı/değerli grafik formu olarak benimsenmesinin çok önemli bir sebebi vardır. Bu sebep BASİT ama maksimum İŞLEVSEL olmasıdır. Sağladığı GÖRSEL avantaj, bir kere alışıldıktan sonra hiç bir alternatifi olmayacak şekilde bariz derecede ön plandadır. Bu sebeple, borsa-forex teknik analizi hususunda eğitim-öğrenim sürecine başlayacak kişlerin, tartışmasız ilk planda - tek tercihi MUM GRAFİKLERİ olmalıdır!

Bir MUM; aynı anda, belirli bir "zaman" dilimi içerisindeki fiyatın'ın; 1. Yönü / 2. Açılış Değeri / 3. Çıkabildiği en yüksek değeri / 4. Düşebildiği en alçak değeri / 5. Kapanış Değeri ---> şeklinde 5 ayrı parametreyi eksiksiz ve bir bakışta anlaşılabilecek şekilde sunar.

MUM - Candlestick Nedir? (tıklayınız) rehber sayfamda, bir mumun anatomisini çok daha anlaşılabilir şekilde özetledim.
TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANA SAYFASI (tıklayınız); MUM FORMASYONLARI / SİNYALLERİ ve önemli-gerekli pek çok diğer ipucunu açıklayacak alt sayfalara bir portal oluşturması açısından önem arzetmektedir.4. Point & Figure Grafik

Point&Figure Grafik; zamandaki değişimi göz önüne almadan, sadece fiyattaki hareketin değerlendirildiği bir grafik metodudur.
X veya O sembol dizilerinden biri tarafından oluşturulmuş sütunlar içerir. X kolonları yükselen fiyatı, 0 kolonları düşen fiyatı temsil eder. Bu tarz grafiğin amacı, fiyat değişim sürecindeki destek-direnç zonlarının farklı bir metodla tespit edilebilmesidir.

Bana sorarsanız, bilgisayar destekli uygulamalar dışında, nerede kullanılacağını doğru dürüst anlamadığım bir grafik şeklidir. Zira, zaten mum grafiğine baktığınız saniyede göreceğiniz bir veriye ulaşmak için bu kadar uğraşmanın mantıklı bir izahını yapabilmiş değilim henüz.


Yukarıdaki grafikler, şekillerine göre sınıflandırılmış olsa da, 
hepsinin ortak noktası, fiyatı lineer - olduğu gibi işlemeleri.

Lineer, aritmetik demek. Yani düz toplama-çıkartma mantığı ile veri değişimini değerlendirmek üzerine kurulu. Ancak, fiyat değişimi Logaritmik (exponential = üssel) olarak da incelenebilir!


5. Logaritmik Ölçekli Grafikler


Fiyatın aritmetik/Lineer değerlendirilmesi, bizim hepimizin bildiği sıradan fiyat grafiklerinde her gün gördüğümüz normal şeklidir.

Aritmetik/Lineer değerlendirilen fiyat, misal 1 TL'den 5 TL'ye çıktığında (%500 artış!) 5 kat artmışken, artık 5 TL'den 10 TL'ye çıktığında (%100 artış) 2 kat artmasına rağmen, geleneksel grafik üzerinde 1 TL'den 5 TL'ye kadar aldığı mesafe kadar yol kat eder !!! Bu durum, bilinçsizce yapılacak bir grafik incelemesinde, eski trend'in hâla aynı gücünde devam ettiği izlenimine yol açabilir, oysa gerçekte mesafe olarak aynı fiyat aynı sürede kat ediliyor olsa da, oransal olarak çok daha az bir hız mevcuttur. "İvme" = Momentum azalmasına rağmen, sanki varmış gibi yanlış olarak değerlendirilebilir.

Logaritmik Ölçek üzerinden düzenlenen grafiklerde, yukarıdaki paragrafta anlatılan problem, logaritma'nın matematiksel doğası gereği kendiliğinden çözülmektedir. Kullanılan ölçü, eski birimin üstüne yeni birimi aynı etkide eklemek olan Lineer/Aritmetik'ten, Logaritmik'e geçirildiğinde, fiyat grafiğinde fiyat arttıkça, grafiğin başlangıcında görülen 10 birimlik artma, grafiğin sonunda görülen 10 birimlik artmaya göre çok daha uygun "oranda" etki bırakmaktadır. Lotaritmik ölçü kullanılarak elde edilen grafik, kendi içinde "oransal olarak" çok daha tutarlı ve güvenilir olur. Momentum ve trend gücü hakkında verdiği bilgi net ve parazitten arınmıştır.

Logaritmik ölçü kullanılan grafiklerde, lineer hâlinde çok şiddetli yükseliyor gibi görülen hareketlerin, aslında yükseliş trendinin ilk başladığı zamanlarına göre hâla aynı miktarda yol katediyor olmasına rağmen, oransal olarak çok daha sönük kaldığı ilk bakışta tespit edilebilecek değerlendirilme imkanına ulaşılabilir. Trend-momentum açısından grafik değerlendirilmesi gerektiğinde, grafiğe logaritmik olarak bakmak çok daha mantıklıdır.

Bitti.


 
 
 
 
 
 
 
Web Analytics
 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön